Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο Υπόνομος


ΥΠΟΝΟΜΟΣ

Δίπλα στο μεγάλο δρόμο
Στήσαν τη μεγάλη εξέδρα
Για τη μεγάλη παρέλαση
Πάνω στην εξέδρα
Οι μεγάλοι επίσημοι
Και κάτω απ’ αυτήν
Ο μεγάλος υπόνομος
Της πόλης

ΠΟΣΟΣΤΑ

Θέλουμε ποσοστά
Απ’ το γάλα μας
Φώναζαν τα πρόβατα
Θα είμαι πιο γενναιόδωρος
Μαζί σας είπε ο τσέλιγκας
Θα σας δώσω ποσοστά
Από το κρέας σας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η δασκάλα έλεγε
Πάντα
Πως η καθαριότητα
Είναι
Μισή αρχοντιά
Η μαμά σας
Θα κόβει τα νύχια
Ο κουρέας τα μαλλιά
Όσο για το μυαλό σας
Μου δώσαν ειδικό ψαλίδι
Να σας το παίρνω
Πάντα σύρριζα.

 Αργύρης Μαρνέρος,  τρία μικρά ποιήματα
 

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Ίλιον, το τέλος των ποδηλατοδρόμων

    το ευτυχές ατύχημα της Χέλγκας


 Ήταν την προηγούμενη Πέμπτη το απόγευμα που η Χέλγκα, διάσημη γερμανίδα τουρίστρια και ποδηλάτις, έχασε τον προσανατολισμόν της όταν προσέκρουσε  σε 4Χ4 ποδηλατικόν όχημα 1800 κυβικών, στελέχους της δημοτικής  αρχής που το εχρησιμοποίη δια τας μετακινήσεις του εις τα δημοτικά συμβούλια˙ και το εστάθμευε επί της ανωφερείας του ποδηλατοδρόμου.

 Αμέσως η καλλίπυγος νεαρά τουρίστρια, με την ρόδαν ανά χείρας, εξέβαλον δις και τρις κραυγήν διάτορον απελπισίας Hilfe μη δυνάμενη να αντιδράσει. Φευ! Ματαίως όμως ! Εν τοιάυτην στιγμήν ουδείς εκ των ποδηλατιστών που επροσήρχοντο εις το έκτακτον δημοτικόν συμβούλιον ενεφάνη. Έντρομος και πανικόβλητος η άρια καλλονή έμεινε ημίγυμνος, καθότι χειμερινή ποδηλάτις, και  εβλαστήμα εις την μητρικήν της διάλεκτον. Κάλεσε τότε, ειδούσα  τον ουρανόν ως σφονδύλιον, έμπληστη πυρός και μανίας, τον μνηστήραν της μητρός της, γενικόν επιθεωρητήν Ποδηλατοδρόμων και επίτροπον  Νοτιοανατολικής Πτέρυγος της Ευρωπαϊκής  Ομοσπονδίας, κ. Κλάξον,  και κλαίουσα γοερώς του τα είπε όλα, με το ӓ με το ß και το ss.

Η αντίδρασις του Επιτρόπου ήτο αφνιδίως καταιγιστική! ’’Ματαιώνεται οριστικώς και αμετακλήτως η επέκτασις του δικτύου των ποδηλατοδρόμων εις τον υπαίτιον του ατυχήματος Δήμον’’. Εκείνο το βράδυ θα εσυνεζητείτο  εις το δημοτικόν συμβούλιον, προ ημερησίας διατάξεως, η θεσμοθέτησις διοδίων εις τους δημοτικούς ποδηλατοδρόμους και η ανάθεσις είσπραξης, ως και ο καθορισμός αντιτίμου εις αυτούς, από γνωστόν της δημοτικής αρχής εργολάβον.  Φευ! Ματαίως όμως ! ‘’Φέρτε μου ισοδύναμα  δια να καλυφθούν οι απώλειες των εσόδων’’ τόνισε πιεστικώς ο δήμαρχος, και συνεπλήρωσε ορμώμενος υπό το δικαίου που τον εκατέπνιγε, ‘’χωρίς τους  ποδηλατόδρομους  θα πληγεί ανεπανορθώτως  ο τουρισμός και οι κατασκευές, τι να είπω εις τους πληγέντας επαγγελματίας πάρεξ αυτού˙ Καταγγέλλω το μνημόνιον και το καταψηφίζω’’.
 

Η φοράς εν τω αλώνι, ταρασσομένη ηκούσας ταύτα, έπραξεν αξιοπρεπώς την φυσικήν της ανάγκην. Η Χέλγκα αηδιάσασα, έσχισε διαμπερώς το πολύτιμον καλσόν εκ φυσικής μετάξης, δώρον αλιέως θαυμαστού  της, στο δικτύωμα του οποίου είχον παγιδευθή ανομολόγητα πάθη αναριθμήτων εραστών.

Ήτο νυξ. Έπνεε άνεμος σφοδρός και παγερός. Ηνοιξαμένης  της κεκαθορισμένης συζητήσεως  ηκούσθη εξ φωνής φρέατος, ’’πλάνην οικτράν πλανάσθε’’. Ήτο το μαϊμούλιον που παρίστατο αθέατο και ωμίλει την ανθρωπινήν αψόγως. « Ό,τι  πράττομεν, το πράττομεν ίνα αποφύγωμεν την άβυσσον της ανίας ήτις αποκαλύπτει το κενόν της υπάρξεώς μας ».

Τότε ήτο που είδα την νεαράν γεγυμνασμένην αλλοδαπήν, εκστασιασμένην υπό των λόγων του ανθρωποειδούς, να χάνεται δια παντός εν τω σκότει της νυκτός, φεύγουσα  ταχέως εκ του ποδηλατοδρόμου δικάβαλον, μετά τινός μαϊμουλίου, που εγνώριζε ενδελεχώς τας απαντήσεις εις τας φιλοσοφικάς της απορίας .
Εις τον χώρον όπου ηυδοκίμησεν η φιλοσοφία και η τέχνη, εν απροσδόκητον ατύχημα ανέτρεψε την συμπαντικήν ροήν των μαγνητικών καταιγίδων.
  
Η Χέλγκα ανήβρε επιτέλους και ηράσθη σφόδρα˙ το έτερον μισόν της.


Ζηλέψαντες οι του συμβουλίου αρχόμενοι, ωμίλησαν την μαϊμουδικήν άνευ διδασκάλου τιμώντας το μαϊμουδικόν  πολίτευμα  με υπερβάλλοντα ζήλον.
 

Η εξάπλωσις της μαϊμουδίτιδος, ως οιστρώδους ασθένειας, πήρε γιγαντιαίας και καθολικάς διαστάσεις εις την Νοτιοανατολικήν επικράτειαν  της Ευρωπαϊκής  Ομοσπονδίας.
 
Η μετάλλαξις των ειδών συντελείτο εις λογαριθμικήν κλίμακαν.

Ως και ο  ΑντωνοΒαγγέλης, γνωστό δικέφαλον θηλαστικόν, εθεάθη να εκστομίζει μαϊμουδισμούς, ιδιωτικώς μα και δημοσίως, δελεάζοντας  δεόντως τις Χέλγκες εκ του Βορρά. Το πλήγμα ήτο μέγα. Ουχί δια τον τουρισμόν, που ηυξήθη, μα δια την δαρβινικήν θεωρίαν της εξελίξεως των ειδών, που εκλονίσθη εκ των θεμελίων.

Ο πίθηκας είναι που κατάγεται εκ του ανθρώπου και ουδεμίαν επιστημονικήν ισχύν έχει το αντίστροφον.


*Ο Διογένης ο Κύων συχνά κυκλοφορούσε την ημέρα με έναν αναμμένο φανό, όταν τον ρωτούσαν "γιατί κρατάς φανό, ημέρα;" αυτός απαντούσε "ψάχνω να βρω τίμιους ανθρώπους". O Διογένης έψαχνε να βρει ένα ανθρώπινο ον, αλλά έλεγε πως έβλεπε μόνο κατεργάρηδες και αχρείους, μαϊμούδες δηλαδή.


**Ταις ημέραις εκείναις καινοφανής αστήρ, διέγραψεν τροχιάν ελλειπτικήν πέριξ των ποδηλατοδρόμων. Οι λατρευταί της Μάιμως ως λαίλαψ, ο εις τον άλλον εξηγόραζεν, πωλώντας μερίδια του πολιτεύματος. Λεξικογράφοι έκαιαν ταις γραμματικαίς και εξύμνουν το ψεύδος. Εξηπατώντας διέσπειραν την φρενοβλαβίωσιν. Αι ανηρχόμεναι κάσται εξέλλειπον. Η φαιδρά πορτοκαλέα, αντωνοβαγγέλαινα η ενδημική, έβγαλε ακάνθους δυσώδεις και πυώδεις. Ο προστάτης του πολιτεύματος˙ δαίμων πίθηκος Χανουμάν του ινδουιστικού πανθέου, εξέδωσε  διάταγμα σφαγής των νηπίων που έφεραν ακόμη ανθρωπινά χαρακτηριστικά.
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ίλιον- άλαλα τα μπάλαλα

13-2-2014 δημοτικό συμβούλιο. Αποσπάσματα, σχόλια και σκέψειςΚεραίες Κινητής Τηλεφωνίας, Δήμητρας 4 Αγ. Φανούριος Κάτοικοι, γονείς και μαθητές που προσήλθαν στο δημοτικό συμβούλιο Ιλίου για να απαιτήσουν τη συμπαράσταση της δημοτικής αρχής ώστε να φύγουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, εξεπλάγησαν από τον επαναστατικό λόγο των δημοτικών συμβούλων της διοίκησης.

Ο εκπρόσωπος  της επιτροπής των κατοίκων είπε: ‘’οι ιδιοκτήτες του κτιρίου όπου τοποθετήθηκαν οι κεραίες, μας έλεγαν πως κάνουν εργασίες για να μπουν φωτοβολταϊκά. Δίνουμε προθεσμία δέκα ημερών. Αν δεν κατέβουν νόμιμα θα τις κατεβάσουμε μόνοι μας. Δεν μας πείθουν οι μετρήσεις. Η υγεία μας κινδυνεύει’’. Ο κ.Κανελλόπουλος μίλησε για ασυνείδητους πολίτες που αποδέχονται έναντι υψηλού μισθώματος να τοποθετήσουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας στα σπίτια τους χωρίς να σκέπτονται την υγεία των γειτόνων τους. Θα  βρούμε μπροστά μας νόμους ενός ανάλγητου κράτους που νομοθετεί αδιαφορώντας για την υγεία των ανθρώπων. Ο κ.Μαρκόπουλος μίλησε για τον καταναλωτισμό, την τεχνολογία,  γονείς που κυκλοφορούν με τρία κινητά και για μαθητές που χρησιμοποιούν κινητά στα σχολεία. Ο κ.Κουτσιανάς, είπε ότι το θεσμικό πλαίσιο εξυπηρετεί τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Δεν μπορεί οι κεραίες να μπαίνουν δίπλα σε σχολεία, νόμιμες ή παράνομες οι κεραίες ακτινοβολούν το ίδιο, να δώσουμε ραντεβού και να αποκαθηλώσουμε τις απενομιμοποιημένες στη συνείδηση του κόσμου, κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ο κ.Χρόνης είπε: το Ίλιον είναι γνωστό για το πάρκο Τρίτση, αν δεν κάνουμε κάτι, ο δήμος μας θα γίνει γνωστός και για το πάρκο Κεραιών, ζητώντας από το δήμο να οριστεί συνεδρίαση για να συζητηθεί ανοικτά και διεξοδικά με όλους  το ζήτημα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Ο κ.Σταματόπουλος είπε πως πρέπει να πάρουμε θέση σαν πολιτικά και όχι σαν φυσικά πρόσωπα. Νόμιμη και παράνομη ορίζεται μια απόφαση ή ένας νόμος ανάλογα με το τι και με το ποιόν εξυπηρετεί. Ο κ.Τριανταφύλλου είπε, ο κόσμος που έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχουμε μία ευχάριστη παρέα που συμφωνούμε σε όλα. Όταν ήταν τα χαράτσια ..μην πληρώνετε. Όταν ήταν το Ικα …Όλοι μαζί μπορούμε. Με το  να κατέβει μια κεραία το ζήτημα δε λύνεται. Εάν θέλουμε να μην έχουμε επιπτώσεις σε αυτά που συμβαίνουν σε βάρος μας πρέπει να κάνουμε επιλογές γιατί έχουμε προσωπική ευθύνη. Ο κ.Μπατσής αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της ακτινοβολίας κι απόρησε γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν ενέκρινε τις αποφάσεις για τα πρόστιμα στις εταιρίες, γιατί δεν ζητείται προέγκριση από τη δημοτική αρχή για την εγκατάσταση  κεραιών… γιατί ‘’Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε’’ του απάντησε ο κ.Σταματόπουλος χρησιμοποιώντας  τον τίτλο γνωστού βιβλίου του Ν.Μπογιόπουλου.

 Η Δημοτική αρχή δεσμεύτηκε. Η επανάστασις ξεκινά από το Ίλιον. Στις 30 Φεβρουαρίου.

Βίλλα Κωνσταντινίδη ’80.000.000 δραχμές αγοράστηκε το 2001.Γιατί πετάξατε τα χρήματα των δημοτών; Τόσα χρόνια γιατί δεν κάνατε τίποτα;’’ είπε μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ιλίου Αντίστασης και Αλληλεγγύης. Έχετε μαύρα μεσάνυχτα αν ασχολείστε με τέτοια θέματα, είπε ο Δήμαρχος της Λευκής Νύχτας. (Τι θέλετε να πείτε να επιστρέψουμε στη δραχμή για να φτιάξουμε το ρημάδι). Δεκατρία χρόνια περιμένουμε απάντηση χαρακτηρισμού του κτιρίου από το υπουργείο πολιτισμού. Ξέρετε πως είναι αυτά τα πράματα! Δε φταίμε εμείς. Δεν αξίζει να αναπαλαιωθεί το ερείπιο. Όλα αυτά τα χρόνια το φωτογραφίζουμε λεπτομερώς. Θα το κατεδαφίσουμε και στη θέση του θα δημιουργήσουμε ένα ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο. Έχουμε άλλες προτεραιότητες εμείς, είπε ο Δήμαρχος …και η συνεδρίασις διεκόπη. Το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι πεδίο προεκλογικών αντιπαραθέσεων, είπε ο κ.Κουκουβίνος! (προηγουμένως ο Δήμαρχος καλούσε σε εγκαίνια και κορδέλες…)

Μάθαμε πως στις 31 Φεβρουαρίου αναμένεται ο ψηφιακός εκτυπωτής κτιρίων. Το ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της βίλλας  θα εγκαινιάσει ο… αρχιτέκτονας της Πυραμίδας του Χέοπος.
Αν δεν κάνουμε λάθος η δημοτική αρχή το 2001 έδωσε 80.000.000 δραχμές, όχι απλά για το οικόπεδο˙ αλλά και για το κτίριο όπου βρίσκεται η βίλλα Κωνσταντινίδη, έχοντας σαν στόχο  να το αναπαλαιώσει και να το παραδώσει στους δημότες σαν πολιτιστικό κέντρο. Αν και αγοράστηκε μετά τους σεισμούς του 1999, η τότε τεχνική υπηρεσία του δήμου, και ο τότε αντιδήμαρχος τεχνικών  υπηρεσιών, όφειλαν ως υπεύθυνοι να ελέγξουν την ποιότητα των δομικών υλικών και την αντοχή της κατασκευής του κτιρίου πριν προβεί ο δήμος στην παραπάνω αγορά. Σήμερα ο κ.Ζενέτος δήλωσε πως ‘’η βίλλα είναι φτιαγμένη από πετραδάκια της περιοχής’’! Δεν φέρει κανείς ευθύνη για αυτή την σπατάλη χρημάτων δεδομένου ότι η ίδια δημοτική παράταξη -τότε και τώρα- άρχει του δήμου;

Τρίγωνο. Παναγούλη, Ναυσικάς, Έκτορος Ιδιοκτησίας Κακούρη. Ο κ.Κουτσιανάς αναφέρθηκε σε αυτό, τονίζοντας ότι με έγγραφο της δημοτικής αρχής  καλούνται οι κάτοικοι (οι οικίες  των οποίων  γειτονεύουν  με το τρίγωνο) να αποζημιώσουν με υψηλά ποσά  τους ιδιοκτήτες της οικογένειας Κακούρη, μέλος της οποίας είναι και δημοτικός σύμβουλος. Από το 1858 το σχέδιο της πόλης προέβλεπε τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στο τρίγωνο αυτό, είπε ο Δήμαρχος. Ύστερα ο Δήμαρχος είπε πως αυτό ήταν γνωστό από το 1845. Συνεπώς… όλοι γνώριζαν, και συμπλήρωσε πως σύμφωνα με το νόμο, η αποζημίωση για την απαλλοτρίωση δίνεται από τους περίοικους.

 Σε  προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ειπώθηκε πως 1.000.000 ευρώ θα πληρώσει ‘’το πράσινο ταμείο’’ για να απαλλοτριωθεί οικόπεδο που ανήκει σε μέλος της ίδιας οικογένειας ιδιοκτητών .

Βρεφονηπιακοί σταθμοί Συμβολική συμμετοχή βάπτισε τα 50ευρώ που δίνονται ως τροφεία στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς η διοίκηση του δήμου. Οι πολίτες, τα παιδιά των οποίων φοιτούν σε αυτούς, χωρίζονται σε  τρεις κατηγορίες ˙δημότες, κάτοικοι, δημοτικοί υπάλληλοι. Με τους  τελευταίους μάλιστα να πληρώνουν το ήμισυ του ποσού. ‘’είπε ο κ.Κουτσιανάς. ‘’Δωρεάν τροφεία ‘’,είπε η κ.Τσίτσου ‘’Η προσχολική αγωγή είναι αναγκαία για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και πρέπει να μεριμνά γι αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση… τι το φυλάτε το αποθεματικό των 7.000.000 ευρώ; Πόσοι μπορούν αυτές τις εποχές να πληρώσουν το πενηντάρι της συμβολικής συμμετοχής … με επιδότηση του έσπα σπρώχνονται οι γονείς προς στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς’’.  150 παιδιά είναι εκτός, λόγω υποδομών, είπε ο Δήμαρχος... Για το εσπα που λέτε, εμείς το κάνουμε με τους ιδιώτες; αυτοί το κάνουν …Αφήστε κ.Τριανταφύλλου πρέπει να κατανοήσει η κυρία...είπε ο  κ.Ζενέτος .‘’Τριάντα χρόνια δήμαρχοι γιατί δεν τις φτιάξατε τις υποδομές’’ είπε η κ.Βλάχου. Η Λαϊκή Συσπείρωση αποχώρησε καταγγέλλοντας την απαξιωτική προσφώνηση  του δημάρχου προς δημοτική σύμβουλο της παράταξης, αποκαλώντας την όχι με το όνομά της, μα ’’κυρία’’.  Ο κ.Τριανταφύλλου είπε: ο Δήμαρχος συμπεριφέρεται σαν Βοναπάρτης της πόλης (ερχόμενος σε σύγκρουση με προηγούμενη δήλωση αποχωρήσαντος συμβούλου της παράταξης Ζενέτου που είχε χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά του δημάρχου ‘’λουδοβίκεια’’).

Ευελπιστούμε πως ο 11ος βρεφονηπιακός σταθμός θα ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του από το Μάρτιο και όχι από το Σεπτέμβριο, γι΄αυτό και εγκαινιάζεται προεκλογικά την ερχόμενη εβδομάδα, και όχι για ψηφοθηρικούς λόγους, όπως διαδίδουν οι κακοπροαίρετοι. Ακόμα κάποιοι που θέλουνε να τα ισοπεδώσουν όλα, δε γνωρίζουν! Μάθετε κύριοι πως και οι υπάλληλοι της Δεη δεν πληρώνουν όλο το ποσό που τους αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας . Οι δε εργαζόμενοι στην Ευδαπ έχουν έκπτωση στα τέλη ύδρευσης˙ γι΄αυτό έχουν γεμάτες τις πισίνες! Οι εφοπλισταί δε, απαλλάσσονται των φόρων!  Με τους εργαζόμενους του δήμου θέλετε να συγκρουστούμε;


Πάρκο Τρίτση Ο Δήμος πρέπει να εισπράξει τα τέλη που οφείλονται από το φορέα Διαχείρισης του Πάρκου. Εκεί μέσα λειτουργεί κέντρο διασκεδάσεως επανέλαβε ο Δήμαρχος.


δες και:

για το πάρκο Τρίτση
http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2014/01/natrurefriends-greece-10.html

για το δήμο Ιλίου, το Πασόκ παίζει τα ρέστα του
 http://www.efsyn.gr/?p=173323

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ο Σγουρός και το φλουρί της Ηλέκτωρ


ο Σγουρός και το φλουρί της Ηλέκτωρ

 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 157

Το Σωματείο Εργαζομένων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίττα, παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γιάννη Σγουρού και μελών της Διοίκησης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Αυτό δεν είναι είδηση. Είδηση όμως είναι ότι ο εργολάβος, η «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» ήταν αυτός που μοίρασε τα δώρα σε όσους κέρδισαν το φλουρί. Ψίχουλα βέβαια μπροστά στο δώρο που έκανε ο κ. Γιάννης Σγουρός και η παρέα του στον εργολάβο και σε αυτά τα οποία μεθοδεύουν να κάνουν.

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας των εργαζομένων στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. εμφανίστηκε δηλαδή η «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» ως εργοδότης και ο κ. Γιάννης Σγουρός ως χειροκροτητής της προσπάθειας στην οποία ο ίδιος πρωτοστατεί προκειμένου η διαχείριση των απορριμμάτων να περάσει στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα, σε βάρος βέβαια των εργαζομένων και των πολιτών της Αττικής.

Αντί λοιπόν της καθιερωμένης ολιγοήμερης άδειας, οι «τυχεροί» εργαζόμενοι βρέθηκαν με μετρητά 300,00 ευρώ από την «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.». Και όλοι μαζί, κυρίως η Διοίκηση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και το Προεδρείο του Σωματείου των Εργαζομένων, πανηγύρισαν γι’ αυτή την προσφορά. Μόνο που κερδισμένοι δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά ο εργολάβος που βλέπει το σχέδιο του να εξελίσσεται καλύτερα απ’ ότι και ο ίδιος θα περίμενε.

Η Διοίκηση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. πρόθυμα παίζει το ρόλο του «Δούρειου Ίππου» με στόχο ο εργολάβος να καταλάβει το Σύνδεσμο και τα βάλει στο χέρι για 30 χρόνια τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Και όταν το πετύχει δεν θα μοιράζει «επιταγές» και «μετρητά», αλλά απολύσεις. Θα αντικαθιστά τους ήδη εργαζόμενους με άλλους στους οποίους θα δίνει φιλοδώρημα για να κάνουν την δουλειά του και θα φορτώνει τους πολίτες με υπέρογκα κόστη για να θησαυρίζει ο ίδιος.

Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι το παιχνίδι που παίζεται είναι πολύ μεγάλο και η πλευρά του εργοδότη, με τους υποστηρικτές της, χρησιμοποιεί θεμιτά και αθέμιτα μέσα προκειμένου να πετύχει το σκοπό της.

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Βίλα Κωνσταντινίδη: Ένα στολίδι που κινδυνεύει

 

Το αρχοντικό Κωνσταντινίδη βρίσκεται στα βορειοανατολικά όρια του δήμου Ιλίου κοντά στη λεωφόρο Χασιάς, δίπλα στο πάρκο Τρίτση, επί των οδών Ερμουπόλεως & Γαλαξιδίου.

Ένα αρχιτεκτονικό στολίδι που έχει αφεθεί στην τύχη του και ρημάζει. Αν και ανήκει εδώ και πολλά χρόνια στο Δήμο Ιλίου παραμένει ξεχασμένο, ασυντήρητο και καταρρέει. Υπέροχος είναι επίσης ο καταπράσινος χώρος, με δένδρα και φυτά, που περιβάλλει το αρχοντικό.

Υποσχέσεις για την αποκατάστασή του, την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου και την απόδοσή του στους κατοίκους του Ιλίου και της περιοχής έχουν δοθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν από τη διοίκηση του δήμου. Στην πράξη όμως αποδεικνύεται η πλήρης εγκατάλειψη και αδιαφορία από την πλευρά της διοίκησης, με την ελλιπή περίφραξη, τη στέγη και τις ανάγλυφες παραστάσεις και τα μοτίβα να καταστρέφονται και τους σοβάδες των πετρόκτιστων τοίχων να καταρρέουν.

Αποκορύφωμα της αδιαφορίας του δήμου αποτελεί η ανέγερση, εμπρός από το διατηρητέο κτίριο του αρχοντικού, εγκαταλελειμμένου σκελετού οικοδομής (της οποίας η διοίκηση οφείλει να ελέγξει τη νομιμότητα), που προσβάλλει το χώρο με την αισθητική και τον όγκο της. Ο δήμος αντί να φροντίσει την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου και παράλληλα να αποτρέψει την ανοικοδόμηση του εκτρώματος από μπετό, σιωπά και απαξιώνει ακόμα και την ύπαρξη του πανέμορφου αρχοντικού.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΛΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΛΙΟΥ
 
 

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Με πολλά διόδια δρόμος…

 
 Οι εθνικοί μας εργολάβοι θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα από τα διόδια αλλά θα παραδώσουν 30% λιγότερο έργο. Η πολυχρονεμένη μας κυβέρνηση δεν ενεργοποίησε ποτέ τις ρήτρες των καθυστερήσεων για τα οδικά έργα που δεν είχαν προχωρήσει από το 2011, αλλά φρόντισε, πριν εκπνεύσει το 2013, να ψηφίσει τον Ν. 4219, με τον οποίο η συμμετοχή του Δημοσίου στην κατασκευή των αυτοκινητόδρομων αυξήθηκε στα 3,9 δισ. ευρώ – με το επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ να αφαιρούνται από το ΕΣΠΑ. Επιπλέον επέβαλε στο Δημόσιο να πληρώσει ποινικές ρήτρες, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, έδωσε το δικαίωμα στους εργολάβους να προχωρήσουν σε αυξήσεις στα διόδια από 1/1/2014 και αύξησε την περίοδο εκμετάλλευσης των αυτοκινητόδρομων από τους ιδιώτες…

Ακόμη και τα δελτία ειδήσεων που θέλουν να παρουσιάζονται ως φιλολαϊκά και, χάριν της τηλεθέασης, αρέσκονται να χτυπούν την πλάτη του πολύπαθου Έλληνα, ακόμη κι αυτά έχουν τα όριά τους. Ο Νίκος Ευαγγελάτος και το πάνελ του στον ΣΚΑΪ, για παράδειγμα, την περασμένη Πέμπτη, έδωσαν χίλια δίκια στο δήμαρχο Ωρωπού Γιάννη Οικονομάκο και τους δημότες του, που είδαν τις αυξήσεις των διοδίων να τους απαγορεύουν την πρόσβαση στην Αθήνα. Αλλά προς θεού, «όχι και να κλείσετε τους δρόμους, θα την πληρώσουν κι άλλοι», τους φώναζαν, θα μας βρείτε απέναντι. «Σας το λέω εγώ, ο Νίκος Ευαγγελάτος»!


Ο ήρωας Θησέας εξοντώνει τον Σίνη
τον  Πιτυοκάμπτη, άρπαγα,
 ληστή και φονέα των οδοιπόρων,
στον Ισθμό της Κορίνθου.
Ναι, πιθανότατα την πληρώνουν κι άλλοι, όταν οι πολίτες αποφασίζουν να αντιδράσουν, αλλά δεν θυμάμαι να έχουμε γίνει τόσο προχωρημένο κράτος, ώστε να αρκεί να φορέσει κανείς μαύρο περιβραχιόνιο κι αμέσως η κυβέρνηση να εγκύπτει στα αιτήματά του. Ούτε μου φάνηκε να σκέφτηκε ο Νίκος Ευαγγελάτος ότι οι πολίτες που θα «την πληρώσουν» με την αύξηση των διοδίων σε όλη τη χώρα θα είναι πολλοί περισσότεροι από εκείνους που θα «την πληρώσουν» αν κλείσουν τους δρόμους οι κάτοικοι του Ωρωπού.
 

Την επόμενη ημέρα και στο πάνελ της Παρασκευής, πάλι, ξεκίνησαν να καταδικάζουν συλλήβδην όσους δεν πληρώνουν διόδια, αναπτύσσοντας τη γνωστή λογική ότι όποιος δεν πληρώνει στο κράτος 1,50 ευρώ είναι απατεώνας – πόσο μάλλον όταν αυτά τα λεφτά προορίζονται για την αποπληρωμή του εργολάβου για έργο που δεν έχει κάνει, ε, τότε, προσθέτουμε εμείς, ο «τζαμπατζής» διαπράττει εσχάτη προδοσία! Προφανώς δε, είναι χειρότερος απατεώνας από τους μεγαλοφειλέτες του δημοσίου – θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι το ρητό «αν χρωστάς χίλια ευρώ στην τράπεζα, έχεις πρόβλημα, αν χρωστάς 1 εκατ. ευρώ, έχει πρόβλημα η τράπεζα» έχει εφαρμογή και στα δημόσια ταμεία.
 

''επανεκκίνηση των μεγάλων έργων''
Βέβαια, υπάρχουν απλές απαντήσεις, βγαλμένες από τη ζωή, μόνο που δεν τις σκέφτεται το πάνελ του Ευαγγελάτου που -προφανώς- ζει κάπου αλλού. Γι’ αυτό και το απλό και λογικό επιχείρημα που διατύπωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους άφησε άφωνους: «Υπάρχει το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης στη χώρα σου» ξεκίνησε η βουλευτής και συνέχισε: «Τι περιμένετε να κάνει κάποιος όταν για τα μεταβεί στη δουλειά του, καλείται να πληρώσει περισσότερο από το μεροκάματό του». Σιγή ασυρμάτου το πάνελ. Λογικά, ακόμη ψάχνονται…

 

Το ζήτημα, φυσικά, δεν πρόκειται να λυθεί με την ατάκα ενός βουλευτή, όσο κι αν μοιάζει απόλυτα λογική. Το πρόβλημα θα λυθεί με τους πομπούς! Το είπε ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (που επάξια πλέον λαμβάνει τον τίτλο «Ταμήλος του ΠΑΣΟΚ»), όταν κάλεσε τον δήμαρχο Ωρωπού να σταματήσει τις διαμαρτυρίες και να προμηθεύσει τους δημότες του με ειδικούς πομπούς. Να μου το θυμηθείτε, αυτός δεν διάβαζε το Μνημόνιο, γιατί μελετούσε επιστημονικά συγγράμματα της NASA. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο υπουργός συνέχισε σε αυστηρό τόνο δηλώνοντας ότι «οι αυξήσεις στα διόδια προβλέπονταν από τις συμβάσεις του 2007» και «όποιος δεν πληρώνει διόδια κλέβει τον ελληνικό λαό και θα διωχθεί ποινικά και αστικά». Όχι, δεν μιλούσε ούτε για τον Βαρδινογιάννη, ούτε για τον Μελισσανίδη, ούτε για κανέναν από τους επιχειρηματίες που χρωστούν υπέρογκα ποσά στο χρεοκοπημένο δημόσιο. Μιλούσε για τον μεροκαματιάρη, για τον ίδιο για τον οποίο μιλούσε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου…

Πριν φτάσουμε στις δικαιολογημένες αντιδράσεις των πολιτών, στο τεύχος 25 του UNFOLLOW αποκαλύπταμε ότι τα έργα των τεσσάρων αυτοκινητόδρομων («Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», «Ιόνια Οδός», «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65» και «Ολυμπία Οδός») σταμάτησαν το 2011, με αποκλειστική υπαιτιότητα των κατασκευαστικών ομίλων, που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το δανεισμό τους από τις τράπεζες. Στο διάστημα αυτό το ελληνικό δημόσιο δεν ενεργοποίησε τις ρήτρες για τις καθυστερήσεις στην παράδοση των έργων, αλλά αντίθετα η κυβέρνηση έσπευσε να νομοθετήσει προσφέροντας νέα κεφάλαια από τα χρήματα του ελληνικού λαού και το ΕΣΠΑ, εκμηδενίζοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή και άρα και το όποιο επιχειρηματικό ρίσκο των ιδιωτών στην ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων. Αναφέραμε επίσης ότι πρόκειται για άλλη μια προκλητική νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης που ήρθε για να εξασφαλίσει τα έσοδα των ιδιωτικών ομίλων και να ενδυναμώσει τις διαπλεκόμενες σχέσεις ανάμεσα στους πολιτικούς και τα γνωστά συμφέροντα της χώρας. Τους εθνικούς μας εργολάβους, δηλαδή.

Πλέον με τις αυξήσεις, το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη εκτινάσσεται στα 58 ευρώ (με επιστροφή) μόνο για την καταβολή διοδίων και κανονικά ο ΣΔΟΕ πρέπει να βγει στις εθνικές οδούς, να συλλαμβάνει τους αυτοκινητιστές και να ζητά επί τόπου φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Διότι αν είσαι μικρομεσαίος, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη καλύτερα να το κόψεις με τα πόδια…

του Λευτέρη  Χαραλαμπόπουλου

πηγή:


δες και:

Κι ο Θησέας τζαμπατζής;
http://argonaftis.blogspot.gr/2011/02/blog-post.htmlΠαρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Όχι στις Κεραίες του Θανάτου - ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ για την Παιδεία


Όχι στις Κεραίες του Θανάτου!
Στην οδό Δήμητρoς 4, στον Αγ. Φανούριο,μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και δίπλα σε τέσσερις σχολικές μονάδες, 4ο Λύκειο, 9ο ,12ο και 7ο Γυμνάσιο τοποθετήθηκαν κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου η Λαϊκή Επιτροπή Ιλίου, αντιδρώντας άμεσα, κάλεσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ενημέρωσης, τους κατοίκους της περιοχής, τους μαθητές και τους γονείς των σχολείων. Αποφασίστηκε η δημιουργία επιτροπής που στόχο θα έχει την απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Οι κεραίες δεν μας ενδιαφέρει αν έχουν άδεια. Νόμιμες ή παράνομες, ακτινοβολούν το ίδιο επικίνδυνα και απειλούν την υγεία των κατοίκων. Η νομοθεσία έχει γίνει λάστιχο και δεν διασφαλίζει ούτε και προασπίζεται τη δημόσια υγεία. Διασφαλίζει όμως τα εταιρικά κέρδη των πολυεθνικών. Ασφαλή όρια έκθεσης δεν υπάρχουν. Κανείς αρμόδιος δε λαμβάνει υπόψιν του τα ιατρικά δεδομένα και τις επιδημιολογικές μελέτες που χαρακτηρίζουν άκρως επιβλαβή την μακροχρόνια έκθεση των έμβιων οργανισμών στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, παλμικής διαμόρφωσης, που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Επιφανείς επιστήμονες και γιατροί αναφέρουν ότι τα ευρήματα είναι ανησυχητικά. Δείχνουν αύξηση των καρκινογενέσεων, θραύσεις στο DNA, λευχαιμίες, καρκίνους του εγκεφάλου, κ.ά. Παιδιά, έγκυοι, άτομα με ήδη κλονισμένη υγεία είναι και οι πιο ευάλωτοι.κεραίες Δήμητρος 4
Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί να σταθούμε δίπλα στους κατοίκους του Αγ. Φανουρίου και να ενισχύσουμε τον αγώνα τους για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Να φύγουν οι κεραίες από τις γειτονιές.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ για την Παιδεία και Μεγάλη Πορεία Διαμαρτυρίας σε Ίλιον και Αγ. Αναργύρους των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Ιλίου.

 
Δυναμική και μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα, εκπαιδευτικούς της Γ΄ ΕΛΜΕ ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ, μαθητές και γονείς του σχολικού συγκροτήματος Ιλίου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5.2.2014 το πρωί, στο σχολικό συγκρότημα των 1ου- & 2ου ΕΠΑΛ Ιλίου, ΕΠΑΣ Ιλίου και 5ου ΣΕΚ Ιλίου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας και ενημέρωσης των κατοίκων -για το έγκλημα που συντελείται εναντίον της δημόσιας εκπαίδευσης-, στους δρόμους του Ιλίου και των Αγ. Αναργύρων.
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, εκπαιδευτικοί και μαθητές ενώσαμε τις φωνές μας διαμαρτυρόμενοι για το έγκλημα που συντελείται εναντίον της δημόσιας εκπαίδευσης, γιατί με τον νόμο 4186 κλείνει η ΕΠΑΣ Ιλίου μαζί με τις όλες τις άλλες ΕΠΑΣ της Ελλάδας, ενώ με την κατάργηση των τομέων Υγείας Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Αισθητικής - Κομμωτικής από το νέο Λύκειο οδηγείται σε κλείσιμο και το ΕΠΑΛ Ιλίου, με συνέπεια τον αποκλεισμό εκατοντάδων μαθητών της περιοχής από την δημόσια Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Ενώσαμε τις φωνές μας για να απαιτήσουμε να σταματήσει το έγκλημα εναντίον της Τ.Ε.Ε., να επανενταχθούν οι καταργημένοι Τομείς στο Νέο Λύκειο και να επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα στα σχολεία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...