Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ελεύθερος πορεύσου


καράβι ουράνιο
ελεύθερος πορεύσου
ο μέγας θεριστής
έρως εαρινός
αγέρωχος αμίλητος
ελεύθερος πορεύσου
στον ίσκιο της ελιάς
στον άνεμο τον ανατολικό
στο φως πορεύσου
στα καλοκαίρια που θα έρθουν
μείνε για πάντα στα δεκαοχτώ
κι ελεύθερος πορεύσου
κέρνα χαμόγελα
στις ιαχές στα μεσημέρια
μάζεψε όνειρα και κάνε φυλαχτό
σβήσε σα διάττοντας
σκόρπισε λίγο απ την ψυχή σου
στα στάχυα στο βρεγμένο χώμα
μη λυπηθείς
μη φοβηθείς
μη σταματήσεις
πορεύσου ελεύθερα στο φως
ανοίγεται ουρανός
 
ευχαριστώ που ήσουνα εδώ

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

ο πλούτος των αγέννητων  

μετέωρη  κλίμαξ

ονοματίσαμε  και  αριθμήσαμε
και  πάλι  υπολογίσαμε
μα  βρήκαμε  λειψό  ξανά
το  
ΚΑΙ  που  μας  διαφεύγει

στη Δανία ανακοινώθηκε η υποχρεωτική χρήση κάρτας
από 1/1/2016 για την κατάργηση κάθε συναλλαγής σε μετρητά

 

 

αναμονή

γκρίζοι  και  σκοτεινοί
σε  μια  λάθος  εξίσωση
σε  μια  παρτίδα  σκάκι
η  θύρα  ανοιχτή
κανείς  δεν  το  βλέπειαπαγορεύεται η μεταβολή. στην οθόνη παραληρούσε η οκτάβα του κενού.
αρμονικές χωρίς σταματημό συγκρατούσαν το πλήθος στο αδειανό δωμάτιο.
το υποσχόμενο μελλοντικό μετείκασμα πληρώνεται με στρατιωτικά παραγγέλματα

 
 

 

εν  πλω

βούλιαζε
χάνονταν
η  νήσος  χώραμόνο ζητώ τη θεία αληθινή παιδεία

 
 

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

μπήκαν στην πόλη οι οχτροί

και εμείς φωνάζουμε ζήτω και γεια
 
 

«Διὰ τὴν ἀγάπην τῆς τιμῆς μας, στοχασθῆτε το μὲ προσοχήν. Μὴν σᾶς πλανήσουν τὰ ταξίματα τῶν ἐπιτρόπων καὶ ἀποστόλων τῶν ξένων βασιλειῶν. Αὐτοὶ εἶναι τόσοι σκλάβοι, καὶ διὰ νὰ μετριάσουν τὴν ἐντροπήν των, προσπαθοῦν νὰ αὐξήσουν τὸν ἀριθμόν των. Αὐτοὶ δὲν προσκυνοῦσι, εἰμὴ τὸν βασιλέα των καὶ τὸν χρυσόν. Μὴν στοχάζεσθε, ὦ ἀδελφοί μου, ὅτι κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς θέλει θυσιάσει καὶ χρυσὸν καὶ στρατιώτας, διὰ νὰ διώξῃ τὸν ὀθωμανὸν καὶ νὰ μᾶς ἀφήσῃ ἔπειτα ἐλευθέρους! Ὤ, κάλλιον ἕνας σεισμός ἢ ἕνας κατακλυσμὸς νὰ μᾶς ἀφανίσῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνας, παρὰ νὰ ὑποκύψωμεν πλέον εἰς ξένον σκῆπτρον.

Διατί, ὦ Ἕλληνες ἀγαπητοί μου, νὰ προσμείνωμεν νὰ μᾶς δανείσῃ ἄλλος ἐκεῖνο, ὁποὺ ἡμεῖς ἔχομεν;»

 
Ἑλληνική Νομαρχία ἤτοι Λόγος περί Ελευθερίας,
Ανωνύμου του Έλληνος. 1806

  
συνεχίζεται… ανοίξτε τους συνδέσμους:


 

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...