Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

η πινακίδα εντός


κατεύθυνση  ζητούσαμε  να  βρούμε
στα  βέλη  οδοσημαντήρων  και  αιώνων
προορισμός  αλλοίμονο
οι  πανταχού  παρόντες
η  πινακίδα  εντός  μας
Πάτερ  φες  ατος·  ο  γάρ  οδασι  τί  ποιοσι

 
σον  ζς,  φαίνου,
μηδν  λως  σ  λυπο·
πρς  λίγον  στ  τ  ζν,
τ  τέλος    χρόνος  παιτε

ΕΙΚΩΝ Η ΛΙΘΟΣ ΕΙΜΙ. ΤΙΘΗΣΙ ΜΕ ΣΕΙΚΙΛΟΣ
ΕΝΘΑ ΜΝΗΜΗΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΣΗΜΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ

εικόνες: Jeffrey Smart και Joel Rea

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...