Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Δήμος Ιλίου. Τα Gucci και τα Armani, επειδή τα ράσα κάνουν τον παπά90.000€  για  την  ένδυση  του  20μελους  προσωπικού
της  δημοτικής  αστυνομίας Ιλίου  το  2013

4.500€ ανά άτομο .Ε ρε γλέντια το Αφεντικό τρελάθηκε δεν έχει τι να βάλει αρχίζει καρναβάλι. Λεφτά εξακολουθούν να υπάρχουν. Α βα βα.Made in China.
Στην πασαρέλα που διοργανώθηκε στο Δημαρχιακόν  Μέγαρον  Ιλίου Φαεινότερον απεφασίσθη μετά τύρου και άχλαδος άνευ ουράς και μετά της συνοδείας ασμάτων του συρμού η διοργάνωσις γκαλά υψηλής ραπτικής. Από τας  προσφάτως αγορασθείσες  ΗD οθόνας , επροβάλλετο η καμεράτα της Κεντρικής Kommandantur υπό τη διεύθυνσιν του μαέστρου 4ου Ράιχ ‘n Bach ,που ομολογουμένως συνεδύαζε τας πολιτικάς αρετάς του 3ου Ράιχ ,την υψηλή τέχνη της φούγκας και την τολμηρά αρμονική γλώσσα του Bach, συνοδεία μυστικών Φεκ με σολίστ  τα πρελούδια διαταγμάτων  ακύρωσης του κολοβωμένου συντάγματος. 
Στο γκαλά που εκρατήθη μυστικό, παρουσιάσθησαν τα μονδέλα υψηλής ραπτικής του οίκου Βανγλα&Desh  .Τα Ενδύματα ήτο μοναδικά, Χρυσή Κλωστή και Βελονιά Made in China. Ακολουθώντας τις νομότυπες διαδικασίες, όπως ορίζουν τα ειδικά Φεκ, και κάτω από την πίεσιν των μνημονιακών νόμων επράχθησαν τα δέοντα. Δεν ημπορούσαν να κάμνουν και διαφορετικώς άλλωστε. Ο Νόμος είναι νόμος ανεφώνησαν μετά πικρίας και τον εφήρμοσαν εις το ακέραιον του λαϊκού λαχείου οι σύμβουλοι ζενέτου. Οι δε παριστάμενοι αφού εθαύμασαν τας υψηλάς δημιουργίας των μετρ, με πατρόν εκ Πατρών, μετά παρρησίας και τόλμης, επιθεώρησαν τας  τσέπας ,τας ραφάς, την πληθώρα χρωματικών συνδυασμών και τα χειρόκτια. 
Κάτωθι αριστερά το φόρεμα καλοκαιρινής ένδυσης της φίρμας Gucci , απερρίφθη διότι η λευκόχρους ζωστήρ μετά της πόρπης αυτής δε συνάδει μετά των χρυσών κομβίων, προτιμήθη δε ,η ένδυσις κάτωθι δεξιά ως η αρμόζουσα (προς μεγίστην απογοήτευσιν του φιλοθεάμονος ανδρικού κοινού ‘’φίλοι της δημοτικής αστυνομίας’’)
Άνωθεν στολές χειμερινές του οίκου AFgagaνύστα και η αποκάλυψις της βραδιάς … δεξιά η ειδικά σχεδιασμένη στολή παντός καιρού  roboILION*1 πάνω εις την οποία προσαρμόζονται τα μοναδικά αλεξιβρόχια κοινωνικής προστασίας από τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η ευαίσθητος Δημοτική αρχή με γνώμονα την προστασίαν του δημοσίου συμφέροντος απέρριψε ως προκλητικά πρωτοποριακή την ενδυμασίαν  και ως μη προσήκουσα των περιστάσεων , αν και προ στιγμής εδίστασε (να μην μας παραβγεί ο Καμίνης ,ο Μιχαλολιάκος ,ο δήμαρχος Χαρχούς της Λιλιπουπόλεως  και η Ξάνθη – η οποία έχει και  καρναβάλι).
Η δε στάσις της αντιπολιτεύσεως εξεφράσθη ποικιλοτρόπως δι απόψεων ως :
α) να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων της δημοτικής αστυνομίας δια την καλυτέραν εφαρμογήν του νόμου
β) *2
γ) δεν υπάρχει χρεία της δημοτικής αστυνομίας διότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτου
δ) να εφηρμοσθεί ο νόμος απεριφράστως και απαρεγκλίτως
Όμως, σημαντικήν επιρροήν ήσκησε η πρότασις συμβούλου της αντιπολιτεύσεως όστις ανέφερε: είναι κόσμιο και ευγενές να προχωρήσει η δημοτική αρχή εις την προμήθειαν κατάλληλων χειροκτίων φαιού χρώματος αμφιδέξιων (της δεξιάς του Κυρίου και ουχί της αριστεράς του εξαποδώ). Ο δήμαρχος ζενέτος δηλώσας έκπληκτος και συγκινηθείς υιοθέτησε και εθαύμασε την υπεύθυνον εποικοδομητικήν στάσιν του συμβούλου της αντιπολιτεύσεως, επεφυλάχθει δε εις το προσεχές μέλλον να κάμει διάβημα διαμαρτυρίας προς την κεντρικήν διοίκησιν δια την τόσον σοβαρήν αμέλειαν  της  παραλείψεως  ή άλλως την απρονοησίαν του νομοθέτου  η οποία καθιστά δυσχερές το έργο των λειτουργών της δημοτικής αστυνομίας να εργάζονται δηλαδή άνευ των καταλλήλων χειροκτίων. Τόνισε δε πως χαίρεται που τέτοιες παραγωγικές προτάσεις της αντιπολιτεύσεως δείχνουν τα σοβαρά θεμέλια της τοπικής αυτοδιοικήσεως και την υπευθυνότητα με την οποίαν επιτελείται το έργο της δημοτικής αρχής  αν και διεφώνησε με την πρότασην που εις εκ των συμβούλων εις πρωθύστερον χρόνον είχε  υποβάλλει, ότι είναι πρέπον η δημοτική αστυνομία να  επανιδρυθεί κατά τα πρότυπα της βασιλικής  χωροφυλακής δια να φυλάττει τον ερχόμενον και πάλιν καθήμενον επί του ηρπαγμένου θρόνου  Άνακταν, έτσι ώστε μετά αυτής της ενεργείας το Ίλιον να θέσει το δικαίωμα μελλοντικώς να αναγνωριστεί ως πρότυπος βασιλική μητρόπολις .
Εις το άκουσμα της λέξεως άναξ, βασιλεύς και χωροφυλακή άστραψε κι εβρόντηξε ο δήμαρχος ζενέτος. Εξεμάνη.’’Αυτά κύριε να τα πείτε αλλού, όχι εδώ’’ εξεστόμισε ο δικαίως αγανακτήσας δήμαρχος που ένοιωσε να καταβαραθρώνονται τα δημοκρατικά του αισθήματα, προτείνε  δε ως υγιές πρότυπον δια την δημοτικήν αστυνομίαν αντί της βασιλικής χωροφυλακής την αλήστου μνήμης αστυνομία πόλεων, που σε συνεργασία με τη μονάδα αποκαταστάσεως της τάξεως (τα γνωστά ματ) θα είναι εις θέσιν να φέρει εις πέρας το δύσκολον και κοπιώδες έργον της ασφαλείας και τάξεως των δημοτών. Έργο, που δια να έλθει εις πέρας αταλαντεύτως , και να αποτελέσει  εφαλτήριον λαμπράς δόξης, έναντι των  προκλήσεων των καιρών , απαιτεί και την προμήθειαν των καταλλήλων αμφιδέξιων χειροκτίων που προάγουν την επιχείρισιν καθαράς  χείρας, άλλως κινδυνεύει να τελματωθεί  ένεκα και δυστυχώς της απερισκέπτου και απρονοήτου ενεργείας του νομοθέτου της κεντρικής διοικήσεως. Δια να μη μείνει όμως παραπονούμενος ουδείς και δια να πάψουν αι αντεγκλήσεις η δημοτική αρχή  ορθώς πράττουσα , έφερε εις το φως σχέδιο ψηφίσματος αδελφοποίησης της πόλεως του Ιλίου μετά του Λονδίνου. Η πρότασις ταύτη προβλέπει εκτός των άλλων ανταλλαγάς στελεχών των μητροπολιτικών αστυνομιών των δυο πόλεων κάνοντας σαφές ότι μέρος της αίγλης της βασιλικής αστυνομίας της γηραιάς Αλβιόνος θα μεταφερθεί και στα καθ ημάς. 

Μεγαλεία, Long Live The Queen !

Δι αυτό και τα στελέχη δύνανται να παρακολουθήσουν ταχύρρυθμα μαθήματα εκμαθήσεως της αγγλικής από την εκπαιδευτικήν τηλεόρασην  επί των εγκατεστημένων οθονών παρά τη αιθούση του δημοτικού συμβουλίου. Το κόστος των μαθημάτων θα καλυφτεί από το ΕΣΠΑ άλλως θα καταγραφεί στον κωδικό λοιπά έξοδα, αμοιβές δαπάνες προς τρίτους.
First  Lesson, Occupied  Countries   Under  The  English  Law.


Τελειώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι εις εκ των παρισταμένων, ανεφώνησε το σοφόν λαϊκόν απόφθεγμα ’’τι του λείπει του ψωριάρη φούντα με μαργαριτάρι’’ , όμως παρήκοος ους όστις παρεννόησε και ήκουσε περί χούντας εξέφρασε την αντίρρησίν του με το ρηθέν , ενώ άλλος τις ανέκραξε ’’ε ρε χούντα που σας χρειάζεται’’ παραφράζοντας γνωστή διαφήμιση καταστήματος παιδικών παιγνίων. 
Η αμφιβολία και η διχογνωμία  περί του τι ακριβώς ελέχθη συνεχίζεται έως τας ημέρας μας.


Έτσι η δημοτική αρχή Ιλίου δι άλλην μιαν φοράν  κάμνοντας οικονομίαν εφήρμοσε τον νόμον απεριφράστως και απαρεγκλίτως. Προσεκυρώθη λοιπόν η προμήθεια των ολιγωτέρω κοστιζόντων ενδυμασιών αντί του ευτελούς ποσού των 90.000€ το οποίο και δεν πρόκειται να γίνει αντιληπτόν εξ ουδενός των δημοτών αφού ως γνωστόν εις τον δήμον Ιλίου δεν υπάρχει έλλειψις εις ουδέν τομέαν ως διαφημίζη και η Υενεδ και το Έθνος. Διότι είναι πρωτάκουστο οι υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας να είναι άνευ της καταλλήλου ενδυμασίας.

Αν είναι δυνατόν. Ντροπή κι αισχύνη. 90.000 €

*1 -τελευταίαι  πληροφορίαι  αναφέρουσι  ότι ο μετρ προτίθεται να δωρίσει τεμάχια των προτύπων δημιουργιών της στολής roboILION δια να χρησιμοποιηθούν ως συνοδεία εις τον βασιλέαν  Καρνάβαλον.
 *2 -η β πρότασις δεν υπεβλήθη ποτέ αλλά παρέμεινε κενή ως αριθμός πρωτοκόλλου με γραμματικόν προσδιορισμόν α, δια μελλοντικήν αξιοποίησην των καθαρών χειρών.

κι επειδή η μίμησης και η επανάληψις  συμβαίνει κι αλλαχού
περισσότερες πληροφορίες στους δήμους της γειτονιάς σας και στα: 
ΦΕΚ νομοθεσίας υπέρ των προμηθευτριών εταιριών και των ευ αγωνίζεσθαι αιρετών
Δημοτική αστυνομία , προστάτις των προστίμων 

70.000 ευρώ για τις στολές των... δέκα (!) Δημοτικών Αστυνομικών! 
Κι όμως! Αυτό το ποσό ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο για την αγορά νέων στολών, για τα μόλις δέκα άτομα που είναι στη Δημοτική Αστυνομία! Με άλλα λόγια, για να ντυθεί ο κάθε δημοτικός αστυνομικός της Ξάνθης, θα ξοδευτούν... 7.000 ευρώ!

Σύμφωνα με το ThrakiToday, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, αναφέρθηκε ότι ο δήμος ενέκρινε τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την προμήθεια των στολών αυτών.

Σε μια προσπάθεια μάλιστα να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα (!) αναφέρθηκε πως πρόκειται για καλοκαιρινές και χειμερινές στολές, δύο στον κάθε αστυνομικό, και πως οι στολές αυτές αντικαθίστανται κάθε δύο χρόνια.

Το παράλογο της υπόθεση είναι πως, όπως διαβάζουμε στο ThrakiToday,
η δημοτική αρχή κατά καιρούς έχει αναφερθεί στην αδυναμία της να προστατέψει τη δημοτική περιουσία, λόγω έλλειψης πόρων για τη φύλαξη των χώρων ενώ την ίδια στιγμή παρουσιάζεται πρόθυμη να δαπανήσει 70.000 ευρώ για στολές…ς των... δέκα (!) Δημοτικών Αστυνομικών!http://wnsoys_200ek_eyro__ http://www.onalert.gr/stories/Kataggelies_gia_sthmenoys_diagonismoys_gia_promhtheies_endyshs_ypsoys_200ek_eyro__
Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ι Τέντε, αλλά και σε όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, διαβίβασε ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. Ν. Ρόβλιας, τις καταγγελίες για «στημένους» διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών ύψους 200. εκατομμυρίων ευρώ.
Οι καταγγελίες αφορούν προμήθειες σε στολές, και είδη ένδυσης και υπόδησης για τον στρατό και άλλα σώματα ασφαλείας.
Ό κ. Ρόβλιας, κινήθηκε ύστερα από έγγραφες καταγγελίες κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων οι οποίες διαμαρτυρήθηκαν έντονα διότι θεωρούν πως: « το σύστημα διαγωνισμών κρατικών προμηθειών, της γενικής γραμματείας Εμπορίου, είναι παγιωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί κατ’ αποκλειστικότητα τους σκοπούς και τα συμφέροντα μιας ολιγομελούς ομάδας εταιρειών, και να αποκλείει οποιονδήποτε άλλον»
Στην ίδια έγγραφη καταγγελία αναφέρεται ότι από το 2004, τέσσερις με έξι συγκεκριμένες επιχειρήσεις κερδίζουν τους διαγωνισμούς: «Οι συγκεκριμένες εταιρίες φαίνεται να έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους σύμπραξη, έχουν προ - συμφωνήσει σύμπραξη, κανονίζουν τις τιμές, και παράγουν αυτά τα είδη σε δικά τους εργοστάσια στην…Κίνα»
Στολή χακί χρώματος της Pentagon ιδανική για δημοτική αστυνομία, μόνο με 44,00€
Μίχας-Πειραιάς: Ζητεί εξηγήσεις για προμήθεια στολών σε Δημοτική Αστυνομία

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...