Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Tα ανθρωποκατοικίδιατα  ανθρωποκατοικίδια
Ιδού  η  ώρα  έφθασε  Της  Νέας   μα   πανάρχαιας   Τάξης   των  Πραγμάτων
τα  ανθρωποκατοικίδια  της  γης  όμοια  με  προϊόντα
για  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  « αγορών »  όλα  αριθμοί  να  γίνουν
Αρχαίο   Μέγα  Σχέδιο   Χρυσά   Κλουβιά  τους  Φκιάνει
να  Ζουν  Ανίδεοι   μακριά  απτήν  Ομορφιά  του  Κόσμου 
από  των  Άστρων  τις  Τροχιές  κι  από  τις  Μελωδίες 
στρώνει  το   κόκκινο  χαλί  επίσημα για νάρθει
το  αίμα  κανείς  να  μη  το  δει  που  από  τα  ρούχα  στάζει
σπέρνοντας  Φόβο  και  Οργή  κρύβοντας  Τις  Αιτίες
ποντάροντας  στο  Θάνατο  -  Μηδέν  στην  κοσμική  ρουλέτα 
τον  Κόσμο  του  Δημιουργού  θέλει  να  μαγαρίσει
δίνοντας  μέρισμα  τρανό  κι  αξίωμα  μεγάλο 
σε  όσους  Υποτακτικούς  θαμπώθηκαν  μαζί  της 
Μα  με  Το  Έχω  και  Το  Εγώ , Το  Είναι  δε  φανερώνει
Δε  Φανερώνεται  Ουρανός  
μ αστέρια  πάνω  σε  στολές  και  μ άστρα  σε  σημαίες 
Το  Είναι  ανοίγει  Αγκαλιές  Το  Χρόνο  Διαταράσσει
Απλώνεται  σε  Προσευχές  τα  Σύμπαντα  Βαστάζει
Κάνει  τον  Δίπλα  Αδελφό  Μοιράζει  το  Καρβέλι
Υψώνεται  για  το  Σταυρό  και  καταργεί  τον  Τάφο
Συνομιλεί  με  Τον   Χριστό  και  πια  Δε  ΞεχωρίζειΠάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, 
καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 
καὶ λέγει αὐτῷ· Ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ,
 Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 
Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον , απόσπασμα, κεφ.4, εδ.8-11

η  α΄ εικόνα  είναι ψηφιακή δημιουργία του Ελβετού καλλιτέχνη Mark Hermitt
«γεννετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, ο απόλυτος έλεγχος της φύσης»


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...