Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Πανευρωπαϊκή διαβούλευση για τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία


 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και πιθανές επιδράσεις τους στην υγεία

Στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 27 και 28 Μαρτίου 2014 εκδήλωση με θέμα ‘’Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και πιθανές επιδράσεις τους στην υγεία’’. Συνδιοργανωτές ήταν η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (DG SANCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
Κατά την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης έγινε η δημόσια παρουσίαση της νέας γνώμης της ειδικής επιτροπής της Ε.Ε. SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) σχετικά με τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία. Να σημειωθεί ότι η επιστημονική γνώμη της SCENIHR θα αποτελέσει ορόσημο για την ΕΕ γιατί θα σηματοδοτήσει εάν θα ληφθεί απόφαση για μελλοντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. νομοθετικές/κανονιστικές αποφάσεις, χρηματοδότηση έρευνας).
Περισσότερες παρουσιάσεις της SCENIHR, μπορεί να διαβάσει κάθε ενδιαφερόμενος, αναρτημένες σε "μη επιστημονική" γλώσσα στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/opinions_plain_language/index_en.htm

Τη δεύτερη ημέρα έγινε κοινή συνεδρίαση ομάδων εργασίας της ΕΕ, εκπροσώπων των κρατών-μελών και εκπροσώπων εμπλεκομένων φορέων, όπως επιστημονική κοινότητα, αγορά τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις πολιτών, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τις επιδράσεις τους στην υγεία, το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ε.Ε. και τα κράτη μέλη, καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας του θέματος προς το ευρύ κοινό.
Η εκδήλωση μεταδίδονταν ζωντανά στο διαδίκτυο.

 
Τεχνοφοβία (;) εναντίον Ανάπτυξης (;)! Στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία περιλαμβάνονται οι ακτινοβολίες πολύ χαμηλής συχνότητας (π.χ. από πυλώνες υψηλής τάσης, ηλεκτρικές συσκευές) και οι ακτινοβολίες ραδιοσυχνοτήτων (π.χ. από κινητά και ασύρματα τηλέφωνα, κεραίες τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ασύρματα δίκτυα wi-fi,έξυπνοι μετρητές ρεύματος, φούρνοι μικροκυμάτων, αντικλεπτικές συσκευές, ασύρματα συστήματα καταγραφής, παρακολούθησης και ενδοσυνεννόησης).  Αν δεχτεί κανείς τις εισηγητικές τοποθετήσεις των περισσότερων ειδικών της έδρας του πάνελ, μάλλον ανησυχούν χωρίς λόγο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θέσεις και οι απόψεις των από κάτω όμως, των ανεπίσημων ομιλητών, επιστημόνων και φορέων  ήταν διαφορετικές.
Οι πανελίστες φαίνονταν να αναγνωρίζουν ως πολύ μικρή την πιθανότητα πρόκλησης λευχαιμιών σε μικρά παιδιά μετά την μακρόχρονη έκθεσή τους  σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας (γραμμές μεταφοράς ενέργειας). Εμφανίστηκαν σε γενικές γραμμές καθησυχαστικοί, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι η παρατηρούμενη αύξηση κρουσμάτων καρκίνου σε κάποιες άλλες χώρες (για την Ελλάδα δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία) δεν μπορεί να συνδεθεί με τις νέες τεχνολογίες. Υπάρχει μια διαδεδομένη φοβία στον πληθυσμό που όμως δεν φαίνεται να δικαιολογείται από τις επιστημονικές μελέτες. Στην Ελλάδα το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους κοινοτικούς κανονισμούς, έχει διαμορφωθεί από το 1999 και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Μεταξύ άλλων οι επίσημοι ομιλητές  αναφέρθηκαν στην εκθετική ανάπτυξη των δικτύων, στην ανάγκη της χώρας να προσελκύσει επενδύσεις. Για να επιτευχθεί αυτό προέχει η ασφάλεια των επενδυτών υψηλού  κεφαλαίου γιατί συχνά το κοινό, ιδίως στις τοπικές κοινωνίες  παραπληροφορείται, με συνέπεια να δημιουργούνται υπερβολικές ανησυχίες. Ευθύνη της πολιτείας είναι να προωθήσει τόσο τις επενδύσεις, όσο και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ανακοινώθηκε η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και η δημιουργία δικτύου σταθμών ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που θα αποτελείται από 500 σταθερούς και 13 φορητούς σταθμούς.
Όλα αυτά που μπορεί να βρει οποιοσδήποτε, με ένα απλό ψάξιμο στο διαδίκτυο, για την βλαπτικότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, δεν ακούστηκαν από τα επίσημα χείλη των διοργανωτών.

 Χαρακτηριστικά ακούσαμε πως σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου η Ελλάδα καταλαμβάνει πανευρωπαϊκά την πρώτη θέση στις ακτινοφοβικές χώρες.
Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης στην Αθήνα συνέπεσε με την ύπαρξη ανοικτής πανευρωπαϊκής διαβούλευσης για τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία που ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, στις 16 Απριλίου, η νέα γνώμη της ειδικής επιστημονικής επιτροπής SCENIHR θα λάβει την τελική μορφή της και, στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη – μέλη θα κρίνουν εάν και κατά πόσο πρέπει να αναθεωρηθούν τα κοινοτικά όρια έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και σε ποιες περιπτώσεις θα υιοθετηθεί η λεγόμενη «αρχή της προφύλαξης».

Δεδομένου ότι η θέση της GSMA (Ένωση Εταιριών Παροχής Κινητής Τηλεφωνίας) είναι να τροποποιηθεί υπέρ των εταιρικών συμφερόντων η ισχύουσα νομοθεσία σε Βρυξέλλες, Ιταλία, Λιθουανία, Παρίσι και Πολωνία, καλό είναι όσοι επιθυμούν να εκφράσουν τις παρατηρήσεις,  τις επιφυλάξεις και τις προτάσεις τους.

Πανευρωπαϊκή διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου
με θέμα τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία
SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks)

Από τις Φρυκτωρίες στα Drones της GSMA
τα ‘’δικαιώματα’’ του καταναλωτή πιο ισχυρά από τα δικαιώματα του πολίτη
Europe’s Digital Agenda under threat from restrictions on 4G deployment
http://www.gsma.com/publicpolicy/europes-digital-agenda-under-threat-from-restrictions-on-4g-deployment

Η Ένωση Εταιριών Παροχής Κινητής Τηλεφωνίας (GSMA) σε έκθεσή της, στις 25 Μαρτίου 2014, ισχυρίζεται πως τα σχέδια για την αναζωογόνηση της οικονομίας της ΕΕ μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας εμποδίζονται από τις  αυστηρές οδηγίες και τους μη-επιστημονικούς    περιορισμούς που θέτουν ορισμένα κράτη μέλη στην ανάπτυξη του δικτύου κεραιών  κινητής τηλεφωνίας.
Τα δικαιώματα του καταναλωτή είναι φαίνεται πιο ισχυρά από τα δικαιώματα του πολίτη.  Σύμφωνα με την
GSMA
, Βρυξέλλες, Ιταλία, Λιθουανία, Παρίσι και Πολωνία με τους περιορισμούς που έχουν θέσει στα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ορίζοντάς τα περίπου 50 φορές κάτω από τα όρια έκθεσης για τις κεραίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας που συνιστούν ΕΕ, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και Διεθνής Επιτροπή για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες -ICNIRP) εμποδίζουν τους στόχους για την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Στο τέλος του 2013,  λιγότερο από το 2% των χρηστών κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη ήταν συνδεδεμένοι με την τελευταία υψηλής ταχύτητας ευρυζωνική τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας, σε σύγκριση με το σχεδόν 20% των χρηστών στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε μια σύνδεση 4G/LTE.
Η τελευταία έρευνα δείχνει ότι η Ευρώπη υστερεί στην ανάπτυξη δικτύων 4G εξαιτίας των  περιττών περιορισμών που επιβάλλονται στις τηλεπικοινωνίες. Έτσι η θέση της
GSMA είναι, ούτε λίγο ούτε πολύ, να επιβάλλει τα Εταιρικά Συμφέροντα, αφού όπως αναφέρεται στην έκθεσή της, «ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ  έχουν θέσει αυθαίρετα όρια  έκθεσης -εξαιρετικά περιοριστικά- για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) χωρίς να υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική βάση».

Να κλείσουμε εδώ αναφέροντας ότι τα εταιρικά συμφέροντα που αναμένουν κέρδη από την ανάπτυξη 4G και ασύρματων δικτύων δεν είναι μόνο αυτά της GSMA. Τράπεζες (άυλες συναλλαγές μέσω εφαρμογών smartphones, e-banking), Ιστοσελίδες κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook), Εταιρείες παροχής Συνδρομητικού Ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, Διαφημιστικές, Σχεδιαστές Λογισμικού, Υπηρεσίες Ασφαλείας, κ.α. προσβλέπουν σε ακόμη μεγαλύτερα μερίδια της ψηφιακής οικονομίας και συμπράττουν με την GSMA.

Τα κέρδη των εταιριών και το όφελος των πελατών - καταναλωτών αντιμέτωπα με τα Δικαιώματα των Πολιτών και την Υγεία τους. Τα Εταιρικά Κέρδη και στο παρελθόν έλεγχαν και εξαγόραζαν ‘’τις επιστημονικές πραγματογνωμοσύνες’’. Αρκεί να θυμηθούμε τι έλεγαν για τον αβλαβή αμίαντο, την παυσίπονη ηρωίνη της Bayer, το DDT, την Καπνοβιομηχανία. Αρκεί να δούμε τι έρχεται με  την καταστροφή που προκαλούν τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, την αλλοίωση του φυσικού τοπίου που προξενούν οι  ανεμογεννήτριες, την εξάλειψη της βιοποικιλότητας που φέρνουν τα μεταλλαγμένα.
Είναι πολλά τα λεφτά Άρη.
Οι εμπόροι θα πουλήσουν και το σκοινί με το οποίο θα τους κρεμάσουν.


Πανευρωπαϊκή διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου
με θέμα τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία
SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks)
 
πληροφορίες για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα  links:

Dr Andrew Goldsworthy on WI-FI in Schools
http://www.emfacts.com/2011/11/dr-andrew-goldsworthy-on-wi-fi-in-schools/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dr-andrew-goldsworthy-on-wi-fi-in-schools

The American Academy of Environmental Medicine Statement on WiFi in Schools
http://aaemonline.org/wifischool.html

Germany warns citizens to avoid using Wi-Fi
http://www.independent.co.uk/environment/green-living/germany-warns-citizens-to-avoid-using-wifi-401845.html

Public libraries in Paris shut down wi-fi in response to health worries
http://lavieverte.wordpress.com/2008/05/23/public-libraries-in-paris-shut-down-wifi-in-response-to-health-worries/

Short-term memory in mice is affected by mobile phone radiation
http://kyttariki.biol.uoa.gr/EMR-GROUP/Ntzouni-et-al-2010-memory-in%20%20mice.pdf
http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/mice-proteome/

Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368378.2011.631068?prevSearch=allfield%253A%2528adamantia%2Bfragopoulou%2529&searchHistoryKey=&

Ο δρ Lοuis Slesin, εκδότης του αμερικανικού περιοδικού «Microwave News» διαπίστωσε ότι οι έρευνες, όπως η «Perform Α», που χρηματοδοτούν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι αναξιόπιστες και επισήμανε την αναγκαιότητα της μελέτης των βιολογικών επιπτώσεων μόνο από ανεξάρτητους ερευνητές και φορείς
http://microwavenews.com/docs/PERFORMA.pdf

Subjective symptoms related to GSM radiation from mobile phone base stations: a cross-sectional study
http://bmjopen.bmj.com/content/3/12/e003836.full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3885815/

Pure Propaganda | Cell Phone Radiation War Game: No Cancer Risk – Their Money, Your Life
http://www.rfsafe.com/pure-propaganda-cell-phone-radiation-war-game-cancer-risk-life-money/

FACT: DNA Damage at below safe Cell Phone Radiation Levels
http://www.rfsafe.com/fact-dna-damage-safe-cell-phone-radiation-levels/

Symptoms Attributed to Radiofrequency Electromagnetic Fields
http://www.bccdc.ca/NR/rdonlyres/8D49B956-1411-4530-B9F7-1F2E8BD20EBD/0/Section12Final06062013.pdf

Neurosurgeon Shows How Low Levels of Radiation Such As Wi-Fi, Smart Meters And Cell Phones Cause The Blood Brain Barrier To Leak
http://preventdisease.com/news/12/091812_Neurosurgeon-Shows-How-Low-Levels-of-Radiation-Such-As-Wi-Fi-Smart-Meters-And-Cell-Phones-Cause-The-Blood-Brain-Barrier-To-Leak.shtml
http://stopsmartmetersirvine.com/2012/06/18/electromagnetic-fields-and-leakage-of-the-blood-brain-barrier-dr-leif-salford/
http://thearrowsoftruth.com/tag/dr-leif-salford/

David Katz, M.D. Cell Phones and Cell Biology: Are We Selling Out?
http://www.huffingtonpost.com/david-katz-md/cell-phones-health_b_4431622.html

Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/pdf/ehp0111-000881.pdf

Χρ. Γεωργίου, καθηγητής Βιοχημείας.Βλάβες στην υγεία απο τα κινητά τηλέφωνα.
http://agioros.blogspot.gr/2012/02/blog-post_29.html

Ίλιον κεραίες κινητής τηλεφωνίας, μικρό χρονικό
http://katoikoiiliou.blogspot.gr/2014/03/blog-post_14.htmlRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...