Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

γελούσαν τα παιδιά


τα φαινόμενα του θερμοκηπίου

Η κυβέρνησις ανακοίνωσε μέτρα για τον περιορισμόν των εκπομπών CO2.
Ως εκ τούτου, απαγορεύεται από τούδε και εφεξής η κατοχή πορδοσυλλεκτήρων – άλλως θα ηναγκασθώμεν να αγοράζωμεν δικαιώματα ρύπων από την Δόϋτσε Βανκ και τους Γόλδμαν Σαξς.


Και στα υπόγεια, ζάρια στους αιώνες, παιχνίδια παίζουν οι αργυραμοιβοί.
Οι πορδές των αγελάδων τροποποιούν το κλίμα. Οι πάγοι λιώνουν.
Παρατηρητήριο εκπομπής αερίων. Μοιρασμένοι Ρόλοι και Κώλοι.

Αι κλανιόλαι θα κατάσχονται και μετά την αφαίρεσιν του επικρουστήρος θα τρέπονται εις τρομπόνια τούμπες και τρουμπέτες. Το πρόστιμον εκπομπής ρύπων εις τους παραβάτας θα τιμολογείται βάσιν της ισχυούσης αναλογικά ισοτιμίας ως αυτή καθορίζεται διεθνώς από το παρατηρητήριον τήξεως πάγων της Υποσαχάρειου Ανταρκτικής.


Δεν θα γίνω πρόεδρος… Ιράκ, Λιβύη, Συρία … Θα τις δείξω εγώ!
Ζήλεια και Φθόνος της πέραν του Ατλαντικού εξουσίας δια το υπέρτερον οπλοστάσιον των ρωσσιδών. Έπεται η συνέχεια…

Διάγετε βίον ατάραχον και ησύχιον.


άνωθεν πολιτική δυάς: η Clãnein Mêntes ενώ ησκείται εις την Κωλοκτύπα και ο Poôrdós Voyagès. Εξηκοντίζοντας ριπάς με Φλογοβόλον Αερογκάζ


Τι είδε ο Τσι Πρα στο View Master?


Το Έπος της Πορδής!

Τα σπάνια ιαπωνικά χειρόγραφα που εξέπληξαν τον ιδεολόγο Έλληνα αξιωματούχο και τη συνοδεία του. Παρακρατούνται δολίως από τας κινεζικάς αρχάς που ηρνούνται εξηκολουθητικώς να τα επιστρέψουν στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Waseda αν κι έχουν γίνει επανειλημμένα διαβήματα  διαμαρτυρίας από την ιαπωνικήν πλευράν. Φυλάσσονται  σε μυστική κρύπτη στην Απαγορευμένη Πόλη.


Ιαπωνέζαι παλλακίδαι έξοχες χειρίστριες του αερόπορδου. Οι νεαρές καμικάζι απεικονίζονται σε θέση αμύνης να κατατροπώνουν μανδαρίνους φοροεισπράκτορες. Η σκηνή διαδραματίζεται κατά τον Δ΄Σινοϊαπωνικό πόλεμο.


1,2: Σιντοϊστές μοναχοί αποκρούουν επιτυχώς επίθεση Κινέζων ιππέων.
3,4: Πριν τη μάχη στο Χοκάιντο. Γυμνές Σαολίν, πληρούν αερίων τους ασκούς πυρομαχικών. Η διατροφή τους αποτελείται κυρίως από ριζότο μετά κρομμύων.

Όστις κλάνει εξ αριστερών να το βρει εκ δεξιών, δήλωσαν πολιτικοί και ιερατικοί κύκλοι φίλα προσκείμενοι εις τον εντεταλμένον υπουργόν πρασίνου ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.


ο πράσινος Πατριάρχης, εν πλω παρά τω αρκτικώ κύκλω, ενώ συμπροσεύχεται, με συναδέλφους επαγγελματίες μέντιουμ δια την απομείωσιν του φαινομένου του θερμοκηπίου, σε υάλινην σφαίρα κυανούς αποχρώσεως φερούσης γεωγραφικών χαραγμάτων της γαίας.Μόνον από καρπούς Bayer και Monsanto ημπορείτε να φάγετε ∙ εάν επιθυμείτε να κερδίσετε θέσιν εις την βασιλείαν των μετοχών.
Τα γελάδια εις το βουστάσιον σιωπηλά όδευαν προς τον χαμόν τους.
Ούτε πορδή ούτε ακρόαση.

 
Οι περδόμενοι, ασυγκράτητοι ταύροι του Chen Wenling επιχειρούν επιθέσεις. Αριστερά κατά του αγάλματος της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη και δεξιά εναντίον τραπεζίτη. Ο υπερυψούμενος τοκογλύφος έχει πλέον να αντιμετωπίσει τον πραγματικό του εχθρό. Τον εαυτό του. Απέναντί του καθρεπτίζεται το είδωλό του!
Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ στο φόντο το κτήριο της Deutshe Bank έχει πάρει κλίση, 45 μοιρών, αντίστοιχη της παύλας του λογότυπού της, ως μεταμοντέρνος πύργος της Πίζας.

Η εκταφή


Το σώμα της, ήτο καλοδιατηρημένο.
Ευωδίαζε.
Απήγανοι και νυκτολούλουδα.
Έρωτες με οργασμούς παραληρηματικούς την έραιναν.
Ξόρκιζαν την πολυετήν αγαμησίαν της ημιθανούς  κοινωνίας των ευνούχων.
Γιούφτοι με τις αρκούδες τους∙ νταούλια και ζουρνάδες, βάδιζαν προς την Ελευσίνα.
Νοσηρός Νους στην Ιερά Οδό αποφασίζει τον τεμαχισμόν της.
Οι υιοί και αι θυγατέρες του αιώνος τούτου ουδέ γαμούσιν ουδέ γαμίσκονται.
Τα μέλη της διεσκορπίστηκαν.
 


Τεμάχιά Της ηρπάγησαν.
Λατρεύονταν ως σύμβολα. Υιοθετήθηκαν ως θυρεοί.


Ο Αζτέκος αυτοκράτωρ Μοντεζούμα αφαιρεί οικειοθελώς την ιδίαν του καρδιάν και την προσφέρη ως τροφήν στον Άπιν, τον Ιερόν Ταύρον. Ο Ακενατών αντικαθιστά το αληθινό Της σώμα με την γοργόνα Κάλι. Εγώ, ο Ένας, ο Τριπλός. Ο ηλιακός δίσκος καλύπτεται με ερυθρές κηλίδες. Το αίμα των θυσιασμένων. Το σιδηρούν γένος. Μαγνητικές καταιγίδες εκτοξεύονται. Τότε και τώρα.  Η εξουσία διψά για αίμα νέων. Ένα καράβι ξεκινά για τη Μινώα. Ο ταύρος θα νικήσει στην αρένα. 

Επαναστάται κατείχον το αιδοίον της μα όσο κι αν μαινόμενοι το εσφυρηλάτουν δια βιαίων γαμικών κινήσεων, καμμία ύπαρξις ζώσα δεν εξήλθεν του κόλπου της.


Εν τω βουλευτηρίω∙ ανώτατοι δικαστικοί επιδείκνυαν με κομπασμόν περίσσιον τον εντός υάλινης προθήκης πρωκτόν της. Παραδειγματιστείτε, έλεγαν. Τον βλέπετε. Δεν κλάνει! Τηρεί κατά γράμμα την κυβερνητικήν απόφασιν δια την μείωσιν της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακος.
Δικαιοσύνη του Κώλου. Χαμένοι στις υποσημειώσεις προσωρινών διαταγμάτων είχαν ξεχάσει.
Οι νεκροί δεν κλάνουν.


Τα στήθη της περιέφεραν εν είδει τροπαίου νεαραί βακχίδαι.
Ως πρότυπον, τα αποτύπωσαν εις γύψινα εκμαγεία. Αναπαρήγαγαν πανομοιότυπους μαστούς σιλικόνης λειτουργικώς ανίκανους για γαλακτοφορίαν.


Μοδερνισταί ιερωμένοι απέσπασαν τας χείρας της.
Οι προσερχόμενοι πιστοί έρριπταν εντόκως τον οβολόν τους εις κυτίον έμπροσθεν των χειρών, αναγράφοντος εμφανώς επί πινακίδος : υπέρ αποκαταστάσεως της δημοκρατίας.
Τάματα και τα λοιπά τοποθετούνταν εις υπερκειμένους
θυρίδας με την αρωγήν αντιπροσώπων τραπεζικών οίκων.
Όταν το κυτίον επληρούτο περιεχομένου, ήρχιζε η καταμέτρησις.
Δύο εγώ – ένα εσύ – τρία αυτός.
Αι χείρες της τότε, μεταφέροντο από ναϊδρίου εις ναόν .


Το πρόσωπό Της δεν ανηβρέθη ποτέ. Μάρτυρες όμως, παρόντες κατά την εκταφήν, ορκίζοντο δημοσίως και ομολογούσαν πως, προσομοίαζε αυτό της Περσεφόνης και της Ίσιδος προτού η δεύτερη εκδιωχθεί δια παντός από τον Ακενατών.


Ευτυχώς ο εγκέφαλός Της βρίσκονταν ασφαλής μακράν κάθε βεβήλου.
Άτακτοι παίδες παίζοντες πεσσούς τον περιεργάζοντο κι αυτός αναγεννάτο.
Δίδασκε στην ατίθαση σπορά το Γέλιο το λησμονημένο.
Και με ανυπέρβλητη ευγένεια συνάψεις νέες κι έλικες αναδημιουργούνταν.

Γελούσαν τα παιδιά
έσπαγαν τα δεσμά του Χρόνου
πάλλονταν κύματα φωτός
στους αμπελώνες
γελούσαν τα παιδιά
η πανάρχαιη ποικιλία εξεφύετο
άνθη Την στόλιζαν
φαίνονταν η Μορφή της
γελούσαν τα παιδιά
κι ελάμπρυνε
η ακατάληπτη Ωραιότης

έγραψαν :  Ευτύχιος Αριστοφάνους, Άννα Μαρία Ιλιονπούλου, Ανώριμος Πολίτης, ακουσίως συμμετείχε ο ύπαρχος των υπερωκεανίων Λάρρυ Κουλ
εικόνες :  Dino Vals,  Miriam Escofet, Deutsche Bank,  Chen Wenling,  Waseda University Library Japan, Steven Meisel 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...