Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Ελλάς - Τουρκία ,Το ράλι των θεώνΙδιαίτερα συγκινημένος  ενεφανίσθη  ο  πρωθυπουργός  δίδοντας το σήμα της εκκινήσεως  κατά  την έναρξην του εφετινού ράλι Ακρόπολις.
Έκπληξη  κατά την έναρξην  του  αγώνος ,  απετέλεσε η πρώτη δημόσια εμφάνισις του νέου αγωνιστικού οχήματος βαρέου τύπου της ελληνόφωνης δημοκρατίας.
Ο κύριος Σαμαράς υπεσχέθη ακόμα  περισσότερα οχήματα να κατακλύσουν την επικράτειαν  δια  να εδραιωθή η δημοκρατία η οποία και απειλείται  υπό μεγάλης μερίδος των πολιτών.
Τόνισε ακόμη ότι  η ανάπτυξίς τους είναι θέμα που απησχολή σοβαρώς την  ελληνικήν αυτοκινητοβιομηχανίαν. Δύναται  δε,  να ηποτελέση  εφαλτήριον οικονομικής ανορθώσεως και παράδειγμαν προς μίμησιν.
Συγχαρητήριον επιστολήν εις τον κ. Σαμαράν απέστειλε ο Τούρκος  ομόλογός  του εκφράζοντας τον  θαυμασμόν του δια  τα επιτεύγματα  του γείτονος  συναδέλφου,  ος  και επρότεινεν την από κοινού διοργάνωσιν του επομένου ράλι της Κωνσταντινουπόλεως με αυτό της Ακροπόλεως.
Ηλπίζουμε ότι αι δύο χώραι ημπορούν  να  συνεργαστούν αρμονικώς και να μιμηθούν η μια την  άλλην,  δήλωσε ο κος Ερτογάν από την πλατεία Τακσίμ όπου  εσυνέρρευσε  πλήθος  κόσμου  δια  να  τον επευφημήση.
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...