Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

τα πουκάμισα του Φιδιού

το 4ο το καλύτερο
 ξενιστές
Ξενιστής: ονομάζεται ο κάθε οργανισμός που φέρει ή περιέχει έναν άλλο οργανισμό, τον οποίο υποστηρίζει και τρέφει. Ο άνθρωπος αποτελεί ξενιστή για πολλούς μικροοργανισμούς, οι οποίοι και ζουν στο σώμα του: κόλακες, σάλιαγκες, διαβόλοι και τριβόλοι. Ενίοτε οι άνθρωποι ξενιστές, ελλείψει μικροοργανισμών, αυτοτροφοδοτούνται από εξουσιομανία, φιλαργυρία, και εγωπάθεια. Τότε αναπαράγονται εκθετικώς, λειτουργούν στο φουλ, ως κλειστά κυκλώματα χάνουν κάθε κοινωνία με την «πραγματικότητα», και αυτοκαταστρεφόμενοι, προσβάλουν θανάσιμα και ποικιλοτρόπως όσα υγιή εμβιωτικά συστήματα βρεθούν στο διάβα τους.

Μοναδική μέθοδος καταπολέμησης των πασχόντων ανθρώπων ξενιστών, είναι η επαφή τους με τον Δημιουργό. Αυτή επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος: Νηστεία και Προσευχή. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι πάντα ενδεδειγμένο. Η αρνητικότητά τους σκοντάφτει στο υλιστικό αδιέξοδο του ιδεολογήματος «ο Θεός δεν υπάρχει». Ακόμα κι έτσι, εν τη ρύμη του «λόγου» τους, η παραδοχή τους είναι σωστή. «Ο Θεός δεν υπάρχει» γιατί πολύ απλά ο Θεός Άρχει.

… ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ 
Ο δεύτερος τρόπος 

Ε.Αριστοφάνους, απόσπασμα από το Επίτομον Λαϊκόν Λεξικόν

οι Αυτοφωράκηδες


αυτοφωράκηδες: στον κόσμο της νύχτας ονομάζονται τα ηλικιωμένα άτομα, συνήθως «αμέμπτου ηθικής» και «καθαρού ποινικού μητρώου», τα οποία έναντι αδρού τιμήματος εμφανίζονται ως οι νομικά υπεύθυνοι -βιτρίνα- επιχειρήσεων, έτσι ώστε να γλιτώνουν από «τραβήγματα» τα πραγματικά αφεντικά.

αυτοφωρΆκηδες της ημέρας: είναι τα πολιτικά πρόσωπα σε δημόσιες θέσεις που στρέφοντας τα φώτα της δημοσιότητας επάνω τους, αναλαμβάνουν ως πλυντήρια-ορντινάτσες να ξεπλύνουν κρατικοδίαιτους συνήθως «επιχειρηματίες». Ψηφίζουν και προτείνουν «νόμους και διευκολύνσεις», για το καλό της παρτίδας τους, ενώ παραδίπλα η τυφλή ανεξάρτητη δικαιοσύνη τιμά -και ψηφίζει με τη σειρά της να αυξηθούν- τα μισθά της. Το ρίσκο για τους αυτοφωρΆκηδες είναι χαμηλό. Σπανίως γίνονται «αποδιοπομπαίοι τράγοι» κι όταν τα μέσα αποβλάκωσης των «επιχειρηματιών» στρέφουν αλλού τους προβολείς, οι αυτοφωρΆκηδες  αλλάζουν ρόλους, ως υποκάμισα όφεων,  προσφέροντας εκ νέου τις υψηλόμισθες υπηρεσίες τους σε μεγαλόσχημους οργανισμούς και επιχειρήσεις, είτε σαν σύμβουλοι είτε σαν στελέχη.

 


το Τρίτο ήταν καλό, το 4ο καλύτερο. Βάστα Ρόμμελ«Διὰ τὴν ἀγάπην τῆς τιμῆς μας, στοχασθῆτε το μὲ προσοχήν. Μὴν σᾶς πλανήσουν τὰ ταξίματα τῶν ἐπιτρόπων καὶ ἀποστόλων τῶν ξένων βασιλειῶν. Αὐτοὶ εἶναι τόσοι σκλάβοι, καὶ διὰ νὰ μετριάσουν τὴν ἐντροπήν των, προσπαθοῦν νὰ αὐξήσουν τὸν ἀριθμόν των. Αὐτοὶ δὲν προσκυνοῦσι, εἰμὴ τὸν βασιλέα των καὶ τὸν χρυσόν. Μὴν στοχάζεσθε, ὦ ἀδελφοί μου, ὅτι κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς θέλει θυσιάσει καὶ χρυσὸν καὶ στρατιώτας, διὰ νὰ διώξῃ τὸν ὀθωμανὸν καὶ νὰ μᾶς ἀφήσῃ ἔπειτα ἐλευθέρους! Ὤ, κάλλιον ἕνας σεισμός ἢ ἕνας κατακλυσμὸς νὰ μᾶς ἀφανίσῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνας, παρὰ νὰ ὑποκύψωμεν πλέον εἰς ξένον σκῆπτρον.

Διατί, ὦ Ἕλληνες ἀγαπητοί μου, νὰ προσμείνωμεν νὰ μᾶς δανείσῃ ἄλλος ἐκεῖνο, ὁποὺ ἡμεῖς ἔχομεν;»

Ἑλληνική Νομαρχία ἤτοι Λόγος περί Ελευθερίας, Ανωνύμου του Έλληνος. 1806Ας  ιδιωτικοποιηθούν  τα  πάντα,  ας  ιδιωτικοποιηθεί  η  θάλασσα  και  ο  ουρανός,  ας  ιδιωτικοποιηθεί  το  νερό  και  ο  αέρας,  ας  ιδιωτικοποιηθεί  η  Δικαιοσύνη  και  ο  Νόμος,  ας  ιδιωτικοποιηθεί  και  το  περαστικό  σύννεφο,  ας  ιδιωτικοποιηθεί  το  όνειρο,  ειδικά  στην  περίπτωση  που  γίνεται  την  ημέρα  και  με  τα  μάτια  ανοιχτά.  Και  σαν  κορωνίδα  όλων  των  ιδιωτικοποιήσεων,  ιδιωτικοποιήστε  τα  Κράτη,  παραδώστε  επιτέλους  την  εκμετάλλευση  υμών  των  ιδίων  σε  εταιρίες  του  ιδιωτικού  τομέα  με  διεθνή  διαγωνισμό.  Διότι  εκεί  ακριβώς  βρίσκεται  η  σωτηρία  του  κόσμου...

Και  μιας  και  μπήκατε  στον  κόπο,  ιδιωτικοποιήστε  στο  φινάλε
και  την  πουτάνα  την  μάνα  που  σας  γέννησε.

José  Saramago


Φτυστή ο παππούς της
ωραία που είναι η νύφη μας ωραία και τα προικιά τηςhttp://katoikoiiliou.blogspot.gr/2013/07/blog-post.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...